De voordelen van een abonnement

Onze dienstverlening is op afroep beschikbaar. U belt of mailt en wij nemen u op in onze planning. Maar het kan nog makkelijker.

Betaal per m3 werkelijk gezuiverd water

U kunt voor onze dienst een abonnement afsluiten en per m3 water betalen. Wij geven een kostprijs per m3. Omdat de werkelijke hoeveelheid gezuiverd water kan afwijken van de ingeschatte hoeveelheid water, factureren wij alleen de werkelijk gezuiverde m3 water. U ontvangt na het afsluiten van een abonnement een inlogcode om via onze website een voorkeursdatum op te geven voor het mobiel zuiveren of het ophalen van uw afvalwater.

Andere voordelen van het abonnement

  • U ontvangt jaarlijks een document voor uw administratie waarmee u kunt aantonen dat uw water wordt gezuiverd volgens de BZG-norm.
  • Niet zuiveren = geen zuiveringskosten maar wel een document voor uw administratie.
  • Bij calamiteiten proberen wij binnen 24 uur actie te ondernemen om uw water te zuiveren!
  • Heeft u jaarlijks grote volumes water te zuiveren, dan komen wij gratis een sensor installeren op uw vuilwatertank. Op die manier krijgen wij automatisch een melding als uw tank (bijna) vol raakt.


Neem contact op